Podporované aktivity:

 • zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb (produktová inovace)
 • zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb (procesní inovace)
 • zavedení nových metod organizace firemních procesů prostřednictvím zavádění nových informačních systémů integrující a automatizující procesy uvnitř podniku zaměřené především na propojení výzkumných a vývojových aktivit, inovací a výroby (organizační inovace)
 • zvýšení prodeje výrobků a služeb prostřednictvím významné změny v designu produktu nebo balení nebo zavedení nových prodejních kanálů (marketingová inovace)

Způsobilé výdaje:

 • projektová dokumentace vč. inženýrské činnosti
 • stavby
 • technologie
 • software a data
 • práva k užívání duševního vlastnictví
 • certifikace produktů
 • marketingová inovace

Oprávnění žadatelé o dotaci:

 • malé a střední podniky
 • velké podniky pouze v případě, že projekt má významnou vazbu na životní prostředí

Výše dotace:

 • 1 - 75 mil. Kč
 • míra podpory 25 - 45 % způsobilých výdajů dle velikosti podniku

Specifika a omezení dotačního programu:

 • projekt musí být realizován na území ČR mimo hl. m. Prahy

Podobné dotace:

Technologie pro začínající podniky, Technologie průmysl 4.0, Potenciál, Nízkouhlíkové technologie - druhotné suroviny, Úspory energie

 

Pro informace ohledně termínu příjmu žádostí navštivte sekci aktuality nebo nás kontaktujte.