Podporované aktivity:

 • výstavba větrných elektráren
 • instalace elektrických a plynových tepelných čerpadel
 • instalace solárních termických systémů
 • vyvedení tepla ze stávajících výroben elektřiny - bioplynových stanic využívajících bioplyn v bioplynové stanici k výrobě elektřiny a tepla pomocí tepelných rozvodných zařízení do místa spotřeby či do vzdálené kogenerační jednotky
 • výstavba a rekonstrukce zdrojů kombinované výroby elektřiny a tepla z biomasy a vyvedení tepla do výměníkové stanice
 • výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla z biomasy a vyvedení tepla do výměníkové stanice
 • výstavba a rekonstrukce a modernizace malých vodních elektráren (do 10 MWe instalovaného výkonu)

Oprávnění žadatelé o dotaci:

 • malé a střední podniky

Způsobilé výdaje:

 • dlouhodobý hmotný majetek
 • dlouhodobý nehmotný majetek (pokud je nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého hmotného majetku)

Míra podpory:

 • závisí na realizované aktivitě (min. 500 tis. Kč a max. 15 mil. EUR / dle plánované alokace)
 1. malý podnik 50 - 80 % způsobilých výdajů
 2. střední podnik 45 - 70 % způsobilých výdajů

Specifické podmínky dotačního programu:

 • projekt musí být realizován na území ČR mimo hl. města Prahy
 • vyrobená energie bude určena pro distribuci a/nebo vlastní spotřebu
 • v rámci výzvy lze na jeden ekonomický subjekt (jedno IČ) podat max. 12 žádostí o podporu

Podobné dotace:

Úspory energie, Úspory energie - fotovoltaické systémy, Nízkouhlíkové technologie - druhotné suroviny, Nízkouhlíkové technologie - akumulace energie

 

Pro informace ohledně termínu příjmu žádostí navštivte sekci aktuality nebo nás kontaktujte.