Podporované aktivity:

 • instalace fotovoltaických systémů a instalace fotovoltaických systémů vč. akumulace elektrické energie pro vlastní spotřebu podniku

Oprávnění žadatelé o dotaci:

 • podnikatelské subjekty

Způsobilé výdaje:

 • dlouhodobý hmotný majetek
 • dlouhodobý nehmotný majetek (nezbytný k řádnému provozování DHM)
 • projektová dokumentace
 • inženýrská činnost
 • energetický posudek

Výše dotace:

 • 300 000 Kč
 • 100 mil. Kč

Míra podpory:

 • 60 - 80 % dle velikosti podniku

Specifické podmínky dotačního programu:

 • projekt musí být realizován na území ČR mimo hl. m. Prahy
 • každý žadatel (1 IČ) je oprávněn podat max. 15 žádostí
 • nejsou podporovány:
 1. komerční turistická zařízení (hotely, volnočasová zařízení, lázně, restaurace)
 2. aktivity výzkumných, vývojových a pilotních projektů
 3. instalace FVS na bytových a rodinných domech či veřejných budovách

Podobné dotace:

Úspory energie, Obnovitelné zdroje energie, Nízkouhlíkové technologie - druhotné suroviny, Nízkouhlíkové technologie - akumulace energie

 

Pro informace ohledně termínu příjmu žádostí navštivte sekci aktuality nebo nás kontaktujte.