Podporované aktivity:

 • zavádění inovativních technologií k získávání druhotných surovin v kvalitě vhodné pro další využití v průmyslové výrobě např. z použitého papíru, skla, kovů, pneumatik, textilu, plastů, stavebních a demoličních odpadů, vedlejších energetických produktů a řady dalších výrobků s ukončenou životností
 • zavádění inovativních technologií, kterými se budou z použitých výrobků získávat efektivním způsobem cenné druhotné suroviny
 • zavádění inovativních technologií na výrobu výrobků vyrobených z druhotných surovin, vč. náhrad primárních zdrojů druhotnými surovinami tam, kde je to ekonomicky výhodné

Způsobilé výdaje:

 • dlouhodobý hmotný majetek (dále jen DHM)
 • dlouhodobý nehmotný majetek (pokud je nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého hmotného majetku)

Oprávnění žadatelé o dotaci:

 • podnikatelské subjekty

Výše dotace:

 • 1 mil. Kč a max. 70 mil. Kč

Míra podpory:

 • 25 - 45 % dle velikosti podniku

Specifika a omezení dotačního programu:

 • DHM může být použit výlučně jen v místě realizace projektu a musí se jednat o odepisovaný majetek
 • projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS 2 Praha
 • 1 ekonomický subjekt (1 IČ) je oprávněn podat max. 10 žádostí o podporu

Podobné dotace:

Úspory energie, Obnovitelné zdroje energie, Úspory energie - fotovoltaické systémy, Nízkouhlíkové technologie - akumulace energie

 

Pro informace ohledně termínu příjmu žádostí navštivte sekci aktuality nebo nás kontaktujte.

Potřebujete poradit s žádostí o dotace?

98 % našich klientů uspělo se žádostí o dotace. Chcete být mezi nimi?

Zavolejte nám na +420 777 705 395
nebo nám napište


(odpověď: ano)

Při zpracování odpovědi na Váš dotaz použijeme Vámi vyplněné osobní údaje. Společnost ECONOMY RATING a.s. (IČ: 27663761) se postará o bezpečné nakládání s těmito údaji. Více o zpracování osobních údajů (vč. Vašich práv) najdete zde.