Podporované aktivity:

  • inovativní projekty na zavádění technologií akumulace energie

Způsobilé výdaje:

  • dlouhodobý hmotný majetek
  • dlouhodobý nehmotný majetek (pokud je nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého hmotného majetku)

Oprávnění žadatelé o dotaci:

  • podnikatelské subjekty

Výše dotace:

  • 300 000 Kč

Míra podpory:

  • 60 - 80 % způsobilých výdajů dle velikosti podniku

Specifika a omezení dotačního programu:

  • projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS 2 Praha
  • 1 ekonomický subjekt (1 IČ) je oprávněn podat max. 10 žádostí o podporu

Podobné dotace:

Úspory energie, Obnovitelné zdroje energie, Úspory energie - fotovoltaické systémy, Nízkouhlíkové technologie - druhotné suroviny

 

Pro informace ohledně termínu příjmu žádostí navštivte sekci aktuality nebo nás kontaktujte.

Potřebujete poradit s žádostí o dotace?

98 % našich klientů uspělo se žádostí o dotace. Chcete být mezi nimi?

Zavolejte nám na +420 777 705 395
nebo nám napište


(odpověď: ano)

Při zpracování odpovědi na Váš dotaz použijeme Vámi vyplněné osobní údaje. Společnost ECONOMY RATING a.s. (IČ: 27663761) se postará o bezpečné nakládání s těmito údaji. Více o zpracování osobních údajů (vč. Vašich práv) najdete zde.