Podporované aktivity:

 • projekt rekonstrukce objektu

Způsobilé výdaje:

 • dlouhodobý hmotný majetek - zejména úprava pozemků, rekonstrukce objektů, modernizace, úpravy, výstavba či odstranění stavby, inženýrské sítě, komunikace ke stavbám, hardware a sítě, pokud jsou bezprostředně nutné pro bezpečný provoz budovy, technická zařízení budov
 • další náklady související se stavbou, které budou zahrnuty do dlouhodobého hmotného majetku (zejména služby expertů, studie, projektová a inženýrská činnost, která bezprostředně souvisí s realizací projektu)

Oprávnění žadatelé o dotaci:

 • malé a střední podniky

Výše dotace:

 • 1 mil. Kč
 • dle zaměření výzvy (cestovní ruch, uhelné regiony, bez zaměření)

Míra podpory:

 • 35 - 45 % dle velikosti podniku

Specifika a omezení dotačního programu:

 • skutečné místo dopadu realizovaného projektu musí být území ČR mimo hl. m. Prahy
 • každý žadatel (1 IČ) je oprávněn předložit maximálně 1 projekt
 • jednotlivé výzvy se mohou zaměřovat na různé oblasti podpory:
 1. nemovitosti pro podnikání v cestovním ruchu
 2. nemovitosti v uhelných regionech
 3. všechny nemovitosti bez ohledu na druh podnikání či lokalitu

Podobné dotace:

Potenciál, Školicí střediska, Nemovitosti - cestovní ruch, Nemovitosti - uhelné regiony

 

Pro informace ohledně termínu příjmu žádostí navštivte sekci aktuality nebo nás kontaktujte.