Podporované aktivity:

 • rekonstrukce objektu
 • revitalizace plochy pro vlastní podnikání

Způsobilé výdaje:

 • dlouhodobý hmotný majetek (zejména úprava pozemků, rekonstrukce objektů, modernizace, úpravy, výstavba či odstranění stavby)
 • inženýrské sítě, komunikace ke stavbám
 • pořízení nových technologií (max. do výše 30 % celkových způsobilých výdajů)
 • další náklady související se stavbou (zejména služby expertů, studie, projektová a inženýrská činnost)

Oprávnění žadatelé:

 • malé a střední podniky

Výše dotace:

 • 1 mil. Kč a max. 100 mil. Kč

Míra podpory:

 • malý podnik 45 % způsobilých výdajů
 • střední podnik 35 % způsobilých výdajů

Specificka a omezení dotačního programu:

 • podporu mohou získat pouze projekty realizované na území malých venkovských obcí s výjimečným potenciálem přírodního subsystému cestovního ruchu*
 • každý žadatel (1 IČ) je oprávněn podat max. 3 žádosti o podporu

*je pravděpodobné, že v nových výzvách budou podporovaná území vymezena jiným způsobem, tzn. může dojít k podpoře jiných (doposud nepodporovaných) regionů

Podobné dotace:

Nemovitosti, Potenciál, Školicí střediska, Nemovitosti - uhelné regiony

 

Pro informace ohledně termínu příjmu žádostí navštivte sekci aktuality nebo nás kontaktujte.