Podporované aktivity:

 • rekonstrukce objektu

Způsobilé výdaje:

 • dlouhodobý hmotný majetek, zejména:
 1. úpravy pozemků, rekonstrukce objektů, modernizace, úpravy, výstavba či odstranění stavby
 2. inženýrské sítě a komunikace ke stavbám
 3. hardware a sítě (pokud jsou bezprostředně nutné pro bezpečný provoz budovy)
 4. technická zařízení budov
 • další náklady související se stavbou, zejména:
 1. služby expertů
 2. studie
 3. projektová a inženýrská činnost

Oprávnění žadatelé:

 • malé a střední podniky

Výše dotace:

 • minimální výše 1 mil. Kč
 • maximální výše 70 mil. Kč

Míra podpory:

 • 35 - 45 % dle velikosti podniku

Specifika a omezení dotačního programu:

 • projekt může být realizován pouze na území Karlovarského, Ústeckého a Moravskoslezského kraje
 • každý žadatel (1 IČ) je oprávněn podat max. 3 žádosti o podporu
 • všechny nemovitosti v rámci projektu musí být registrovány v Národní databázi brownfields
 • nelze podpořit projekt, jehož realizace byla zahájena před podání žádosti o podporu

Podobné dotace:

Nemovitosti, Potenciál, Školicí střediska, Nemovitosti - cestovní ruch

 

Pro informace ohledně termínu příjmu žádostí navštivte sekci aktuality nebo nás kontaktujte.