Co můžete získat?

 • tříměsíční akcelerační program v zahraniční destinace vč. pronájmu kancelářských prostor
 • poradenské služby na ochranu duševního vlastnictví
 • networking a možnost získání zpětné vazby
 • zvýšení medializace společnosti
 • zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti
 • možnost navázat zahraniční obchodní kontakty
 • zapojení do dalších akcí realizovaných agenturou CzechInvest
 • další zvýhodněné služby, které pomohou urychlit rozvoj podnikání a podpořit akceleraci na zahraničním trhu

Způsobilé výdaje:

 • pronájem kancelářských prostor v dané destinaci pro max. 2 osoby
 • mentoring - individuální čerpání služeb mentoringu prostřednictvím přiřazených mentorů, kteří budou zkušenými průvodci se světovým rozsahem a budou nabízet rady a náhledy do jednotlivých oborů a odvětví (především management a strategické řízení, projektové řízení, ekonomika a finance, marketing a PR, obchod, právo, výzkum a vývoj, apod.)
 • poradenství - individuální čerpání služeb poradenství od expertů v dané destinaci formou zpracování příslušných dokumentů v oblastech financí, managementu, marketingu a PR, právo a HR
 • workshopy - účast na seminářích zaměřených na určitá témata (např. lean canvas, pitching, sales B2B and B2C, apod.)
 • networkingové akce (pro čerpání zvýhodněné služby je min. cena vstupenky na akce, konference a festivaly je 50 USD/osoba)
 • překlady - především propagačních materiálů a dalších dokumentů k propagaci a působení v destinaci
 • poradenské služby na ochranu duševního vlastnictví - např. zpracování patentové rešerše, vypracování přihlášky, posouzení způsobu vhodné ochrany značky, produktu či firmy
 • letenky - do destinace, zpáteční, ekonomická třída, jedno odbavené zavazadlo pro max. 2 osoby a dále max. 3 letenky po regionu za účelem účasti na relevantní networkingové akci (zpáteční, ekonomická třída)

Míra a výše podpory:

 • pronájem kancelářských prostor 100 %
 • mentoring 100 %
 • poradenství 100 %
 • workshopy 75 %
 • networkingové akce 75 %
 • překlady 50 %
 • poradenské služby na ochranu duševního vlastnictví 75 %
 • letenky 75 %

Maximální podpora je 1 mil. Kč. 

Příjemce podpory dotačního programu:

 • společnost s inovativním produktem (tzn. se zaměřením na rozvoj nových a inovativních technologických řešení)
 • společnost splňující definici malého a středního podniku a zároveň se stářím max. 7 let a počtem zaměstnanců max. 50
 • společnost je právnickou osobou
 • sídlo společnosti není v Praze (výjimku má společnost, jejíž činnost je prokazatelně spojena s vývojem či výrobou produktu a služeb realizovaných v provozovně na území ČR mimo region hl. m. Prahy)
 • společnost s vysokým potenciálem k úspěšné komercionalizaci produktu v cílové destinaci a vysokým růstovým potenciálem do budoucna

Podobné dotace:

CzechStarter, CzechMatch, Inovační vouchery, Poradenství

 

Pro informace ohledně termínu příjmu žádostí navštivte sekci aktuality nebo nás kontaktujte.