Co můžete získat?

 • příležitost prezentovat své produkty a služby v zahraničí a ověřit si potenciál působení na daném trhu s minimem úsilí a za pomoci organizace akce ze strany agentury CzechInvest
 • šanci navázat mezinárodní kontakty mezi odbornou ale i investorskou veřejností
 • networking a možnost získání zpětné vazby nejenom od zahraničních investorů, ale i mentorů a řady dalších firem
 • možnost ucházet se o zájem investorů či o finanční obnos
 • pomoc s přípravou na prezentaci před investory, s přípravou na obchodní jednání, s business plánem apod.
 • bohatý doprovodný program organizovaný ve spolupráci s místními partnery
 • mentoring před odletem na seminář, jehož cílem je pomoc účastníkům s přípravou na cílový trh

Způsobilé výdaje:

 • mentoring v zahraničí od tamních mentorů v rozsahu minimálně 7 hodin (např. pomoc s přípravou na akci, poradenství v oblasti rizikového kapitálu, obchodní partnerství apod.) - podpora je poskytována až do výše 100 %
 • mentoring v ČR skládající se především z tematických workshopů se zaměřením na specifika daného zahraničního trhu, obchodních zvyklostí či prezentačních dovedností (jde o tzv. předodletovou přípravu) - podpora je poskytována až do výše 100 % na max. 20 hodin
 • matchmakingové služby v podobě uspořádání „Pitch Night“ před investory a partnery a také sjednání minimálně 3 partnerských či obchodních schůzek - podpora je poskytována až do výše 75 %
 • cestovné - letenky pro max. 2 osoby účastnící se semináře a to v podobě letenek do destinace (zpáteční, ekonomická třída, jedno odbavené zavazadlo) a regionální letenky za účelem účasti na relevantních networkingových akcích (zpáteční, ekonomická třída) - podpora je poskytována až do výše 75 %

Příjemce podpory dotačního programu:

 • společnost s inovativním produktem
 • produkt minimálně ve vývojové fázi TRL 6 dle Úrovní technologické připravenosti
 • společnost splňující definici malého a středního podniku, s maximálním stářím 7 let a s max. počtem zaměstnanců 50
 • společnost je právnickou osobou
 • společnost se sídlem mimo území hl. m. Prahy (výjimkou jsou společnosti, které mají zároveň provozovnu na území ČR mimo region hl. m. Prahy a tato provozovna je zapsána v obchodním či živnostenském rejstříku)

Podobné dotace:

CzechStarter, CzechAccelerator, Inovační vouchery, Poradenství

 

Pro informace ohledně termínu příjmu žádostí navštivte sekci aktuality nebo nás kontaktujte.