Podporované aktivity:

  • nákup poradenských služeb pro MSP, které budou zacílené na získání nových certifikátů potřebných pro podnikání a průmysl (certifikace výrobků, procesů, systémů řízení atd.)
  • nákup poradenských služeb pro MSP zacílených na zpracování plánu digitální transformace části nebo celé společnosti žadatele (výstupy schváleného plánu digitální transformace bude muset žadatel zrealizovat nejméně v rozsahu 30%schváleného rozpočtu)

Způsobilé výdaje:

  • nákup externích poradenských služeb, které usnadní získání nových certifikátů potřebných pro podnikání a průmysl (certifikace výrobků, procesů, systémů řízení atd.) a zpracování výstupu ve formě technické dokumentace
  • nákup externích poradenských služeb, které budou zacílené na zvyšování digitální transformace malých a středních podniků se zhodnocením současného technického stavu a zpracovaní Plánu digitální transformace společnosti vč. vypracování finančního rozpočtu na pořízení nových technologických zařízení a vybavení, které budou splňovat podmínku propojení nově pořizovaných nebo stávajících technologií autonomní obousměrnou komunikací

Oprávnění žadatelé o dotaci:

  • malé a střední podniky

Výše dotace:

  • 100 000 Kč a max. 1 mil. Kč

Míra podpory:

  • 50 % způsobilých výdajů

Specifika a omezení dotačního programu:

  • projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS II Praha
  • každý žadatel (1 IČ) je oprávněn předložit maximálně 2 projekty

Podobné dotace:

CzechStarter, CzechAccelerator, CzechMatch, Inovační vouchery

Potřebujete poradit s žádostí o dotace?

98 % našich klientů uspělo se žádostí o dotace. Chcete být mezi nimi?

Zavolejte nám na +420 777 705 395
nebo nám napište


(ochrana proti spamu)

Při zpracování odpovědi na Váš dotaz použijeme Vámi vyplněné osobní údaje. Společnost ECONOMY RATING a.s. (IČ: 27663761) se postará o bezpečné nakládání s těmito údaji. Více o zpracování osobních údajů (vč. Vašich práv) najdete zde.