Podporované aktivity:

 • nákup poradenských služeb pro MSP, které budou zacílené na získání nových certifikátů potřebných pro podnikání a průmysl (certifikace výrobků, procesů, systémů řízení atd.)
 • nákup poradenských služeb pro MSP zacílených na zpracování hodnocení vodního hospodářství průmyslových podniků dle Metodiky hodnocení využívání vody na úrovni podniků, které povede k dosažení úspory vody v rámci podnikatelské činnosti

Způsobilé výdaje:

 • nákup externích poradenských služeb, které usnadní získání nových certifikátů potřebných pro podnikání a průmysl (certifikace výrobků, procesů, systémů řízení atd.) a zpracování výstupu ve formě technické dokumentace
 • nákup externích poradenských služeb zaměřených na zpracování hodnocení vodního hospodářství průmyslových podniků dle Metodiky hodnocení využívání vody na úrovni podniků

Oprávnění žadatelé o dotaci:

 • malé a střední podniky

Výše dotace:

 • min. 50 000 Kč a max. 1 mil. Kč

Míra podpory:

 • 50 % způsobilých výdajů

Specifika a omezení dotačního programu:

 • projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS II Praha
 • v rámci jednoho projektu (jedné předložené žádosti) nemůže žadatel žádat o podporu současně na obě aktivity
 • každý žadatel (1 IČ) je  oprávněn předložit max. 3 žádosti o podporu v rámci první aktivity a 2 žádosti o podporu v rámci druhé aktivity - celkem tedy max. 5 aktivních žádostí na jedno IČ
 • v případě, že žadatel předloží v rámci první aktivity více než 1 žádost o podporu, předmět certifikace, na nějž bude čerpána poradenská služba, nesmí být v těchto žádostech totožný
 • v případě, že žadatel předloží v rámci druhé aktivity více než 1 žádost o podporu, musí se jednat o žádosti s odlišným místem realizace projektu

Podobné dotace:

CzechStarter, CzechAccelerator, CzechMatch, Inovační vouchery

 

Pro informace ohledně termínu příjmu žádostí navštivte sekci aktuality nebo nás kontaktujte.