Aktuálně můžete získat dotace na tyto projekty

  • Aplikace

    Cílem dotačního programu je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzk...

  • Partnerství znalostního transferu

    Cílem dotačního programu je nárůst interakcí mezi podniky a organizacemi pro výzkum a šíření znalostí a větší otevření vysokých škol ke spolupráci s podnikatelskou sférou.

  • TREND

    Hlavním cílem dotačního programu je podpora projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje a zavedení jejich výsledků do praxe, zejména do průmyslové výroby a do nabídky pr...