V dotačním programu budou podporovány projekty, jejichž cílem je dosažení konkrétního aplikovaného výsledku výzkumu a vývoje s doloženým způsobem následného uplatnění v praxi. Projekty budou zaměřené na následující technologické znalostní domény:

 • výrobní technologie (pokročilé výrobní technologie, pokročilé materiály, nanotechnologie, průmyslové biotechnologie)
 • digitální technologie (mikro a nanoelektronika, fotonika, umělá inteligence)
 • kybernetické technologie (zabezpečení a konektivita)

Pro lepší dosažení cíle je dotační program rozdělen na 2 podprogramy:

 • Podprogram 1 „Technologičtí lídři“ - podpora tvorby výsledků výzkumu a vývoje a jejich využívání pro vlastní podnikatelskou činnost, zejména pro zefektivnění výroby, zavádění nových výrobků či služeb
 • Podprogram 2 „Nováčci“ - cílem je nastartování vlastních výzkumných a vývojových aktivit u podniků, které doposud nerealizovaly na pravidelné bázi vlastní výzkumné aktivity ani nákup služeb od výzkumných organizací.

Oprávnění žadatelé o dotaci:

 • Technologičtí lídři - podnik, který má možnost řešit projekt samostatně a/nebo ve spolupráci s dalšími podniky či výzkumnými organizacemi
 • Nováčci - podnik, který řeší projekt v účinné spolupráci s alespoň jednou výzkumnou organizací

Způsobilé výdaje:

 • osobní náklady nebo výdaje
 • náklady nebo výdaje na nástroje, přístroje a vybavení formou odpisů (způsobilým výdajem NEJSOU náklady na pořízení majetku)
 • náklady nebo výdaje na služby
 • další náklady nebo výdaje

Míra podpory:

 • 70 % celkových uznaných nákladů projektu v podprogramu 1
 • 80 % celkových uznaných nákladů projektu v podprogramu 2

*max. intenzita podpory pro jednotlivé kategorie činností a jednotlivé kategorie účastníků:

kategorie činnosti / účastník malý podnik střední podnik velký podnik
průmyslový výzkum (základní intenzita) 70 % 60 % 50 %
průmyslový výzkum (účinná spolupráce) 80 % 75 % 65 %
experimentální vývoj (základní intenzita) 45 % 35 % 25 %
experimentální vývoj (účinná spolupráce) 60 % 50 % 40 %

Výše podpory:

 • výše podpory na 1 projekt je 70 mil Kč v podprogramu 1
 • výše podpory na 1 projekt je 20 mil Kč v podprogramu 2

Specifické podmínky dotačního programu:

 • výzkumné organizace mohou obdržet až 90 % intenzitu podpory, ale pouze a své nehospodářské činnosti
 • doba trvání programu je 2020 - 2027
 • maximální délka trvání projektů je 60 měsíců

Podobné dotace:

Aplikace, Partnerství znalostního transferu

 

Pro informace ohledně termínu příjmu žádostí navštivte sekci aktuality nebo nás kontaktujte.