Podporované aktivity:

 • realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje

Způsobilé výdaje:

 • osobní náklady: mzdy a pojistné výzkumných pracovníků, techniků a ostatního technického podpůrného personálu v rozsahu nezbytném pro účely projektu
 • náklady na nástroje, přístroje a vybavení v podobě odpisů dlouhodobého hmotného movitého majetku, v rozsahu a po dobu, kdy jsou využívány pro účely projektu
 • náklady na smluvní výzkum
 • náklady na poradenské služby využité výlučně pro účely projektu
 • dodatečné režijní a ostatní provozní náklady vč. nákladů na materiál a dodávky, které vznikly bezprostředně v důsledku projektu

Oprávnění žadatelé o dotaci:

 • podnikatelské subjekty bez ohledu na velikost
 • organizace pro výzkum a šíření znalostí

Výše dotace:

 • 2 mil. Kč a max. 50 - 100 mil. Kč v závisloti na účinné spolupráci

Míra podpory:

 • dle kategorie činnosti (průmyslový výzkum/experimentální vývoj) a velikosti podniku
 1. PV: 50 - 70 % způsobilých výdajů
 2. EV: 25 - 45 % způsobilých výdajů

Specifika a omezení dotačního programu:

 • projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS II Praha

Podobné dotace:

TREND, Potenciál, Partnerství znalostního transferu

 

Pro informace ohledně termínu příjmu žádostí navštivte sekci aktuality nebo nás kontaktujte.

Potřebujete poradit s žádostí o dotace?

98 % našich klientů uspělo se žádostí o dotace. Chcete být mezi nimi?

Zavolejte nám na +420 777 705 395
nebo nám napište


(odpověď: ano)

Při zpracování odpovědi na Váš dotaz použijeme Vámi vyplněné osobní údaje. Společnost ECONOMY RATING a.s. (IČ: 27663761) se postará o bezpečné nakládání s těmito údaji. Více o zpracování osobních údajů (vč. Vašich práv) najdete zde.