Podporované aktivity:

 • pořízení elektromobilů v následujících kategoriích
 1. L (motocykly, čtyřkolky)
 2. M1 (osobní)
 3. M2 a M3 do 7,5t (minibus)
 4. N1 a N2 do 1t (nákladní)
 • pořízení neveřejných* (rychlo)nabíjecích stanic s možností doplnění o baterii pro elektromobily v rámci podnikatelského areálu pro vlastní potřebu

*Nabíjecí stanice může být po dobu udržitelnosti projektu využívání pouze žadatelem/příjemce dotace.

Způsobilé výdaje:

 • dlouhodobý hmotný majetek
 • dlouhodobý nehmotný majetek (pokud je nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého hmotného majetku)

Oprávnění žadatelé o dotaci:

 • malé, střední a velké podnikatelské subjekty

Výše dotace:

 • minimální výše 250 000 Kč

Míra podpory:

 • dle nakupovaného elektromobilu a velikosti podniku
 1. kategorie M1 20 - 30 % způsobilých výdajů
 2. ostatní kategorie 30 - 40 % způsobilých výdajů

Specifika a omezení dotačního programu:

 • projekt musí být realizován na území ČR mimo hl. města Prahy
 • v rámci výzvy lze na jeden ekonomický subjekt (jedno IČ) podat maximálně 10 žádostí o podporu

 

Pro informace ohledně termínu příjmu žádostí navštivte sekci aktuality nebo nás kontaktujte.