Aktuálně můžete získat dotace na tyto projekty

  • Dotace pro firmy na Marketing

    Cílem dotačního programu je posílení růstových motivací malých a středních podniků, jejich schopnosti a marketingové připravenosti nacházet nové trhy mimo ČR, vstupovat na ně a udrž...