Aktuálně můžete získat dotace na tyto projekty

  • Budování a modernizace datových center

    Cílem dotačního programu je budování datových center a jejich modernizace (např. snížení provozních nákladů, zvýšení efektivity a kvality služeb) pro posílení mezinárodní konkuren...

  • Tvorba nových IS/ICT řešení

    Cílem dotačního programu je zvýšení nabídky nových informačních systémů, ICT řešení a vysoce sofistikovaných ICT nástrojů umožňujících rovněž efektivní využití informačníc...

  • Zřizování a provoz center sdílených služeb

    Cílem dotačního programu je zřizování a provoz center sdílených služeb, jimiž se rozumí funkčně samostatná jednotka, která přebírá zodpovědnost za řízení, provoz a administraci u...