Podporované aktivity:

 • budování a modernizace datových center

Oprávnění žadatelé o dotaci:

 • podnikatelské subjekty

Způsobilé výdaje:

 • pozemky a stavby
 • investice do hmotného a nehmotného majetku
 • služby poradců a expertů, studie
 • nájemné
 • projektová dokumentace

Výše dotace:

 • 1 - 150 mil. Kč

Míra podpory:

 • 25 - 45 % dle velikosti podniku

Specifika a omezení dotačního programu:

 • projekt musí být realizován na území ČR mimo hl. m. Prahy
 • každý žadatel (1 IČ) je oprávněn podat max. 1 žádost

Podobné dotace:

Zřizování a provoz center sdílených služeb, Tvorba nových IS/ICT řešení

 

Pro informace ohledně termínu příjmu žádostí navštivte sekci aktuality nebo nás kontaktujte.