Podporované aktivity:

 • zřizování a provoz center sdílených služeb

Oprávnění žadatelé o dotaci:

 • podnikatelské subjekty s min. 2 letou historií

Způsobilé výdaje:

 • mzdové náklady (ve výši min. 50 % všech způsobilých výdajů)
 • služby expertů (pouze MaSP)
 • nájemné
 • investiční výdaje (dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek)
 • ostatní neinvestiční výdaje související s projektem

Výše dotace:

 • 3 - 100 mil. Kč

Míra podpory:

 • 25 - 45 % dle velikosti podniku

Specifika a omezení dotačního programu:

 • projekt musí být realizován na území ČR mimo hl. m. Prahy
 • každý žadatel (1 IČ) je oprávněn podat max. 1 žádost
 • investice do dlouhodobého majetku pro zajištění aktivit projektu činí:
 1. pro malý podnik 0,3 mil. Kč
 2. pro střední podnik 0,5 mil. Kč
 3. pro velký podnik 1 mil. Kč
 • příjemce je povinen v rámci realizace projektu vytvořit minimální počet nových pracovních míst, na nichž budou zaměstnanci vykonávat odbornou činnost korespondující se zaměřením centra*

*jednotlivé výzvy stanoví konkrétní počet nových pracovních míst dle velikosti podniku žadatele

Podobné dotace:

Budování a modernizace datových center, Tvorba nových IS/ICT řešení

 

Pro informace ohledně termínu příjmu žádostí navštivte sekci aktuality nebo nás kontaktujte.