Podporované aktivity:

 • tvorba nových IS/ICT řešení (tvorba moderních digitálních služeb, aplikací a firmware např. v oblasti komunikace, zábavy, obchodování, vzdělávání, zdravotnictví, přístupu k zaměstnání nebo i v oblasti kulturních a kreativní průmyslů) vč. související implementace

Oprávnění žadatelé o dotaci:

 • podnikatelské subjekty

Způsobilé výdaje:

 • osobní náklady (ve výši min. 50 % všech způsobilých výdajů)
 • nájemné
 • služby expertů
 • hardware, software a ostatní výdaje související s projektem

Výše dotace:

 • 1 - 50 mil. Kč

Míra podpory:

 • 25 - 45 % dle velikosti podniku

Specifika a omezení dotačního programu:

 • projekt musí být realizován na území ČR mimo hl. m. Prahy
 • každý žadatel (1 IČ) je oprávněn podat max. 1 žádost
 • podporovány nejsou projekty, jejich výstupy se projeví v některém z následujících odvětví:
 1. zemědělství, lesnictví, rybolov a akvakultura
 2. uhelný průmysl
 3. odvětví oceli
 4. průmysl výroby syntetických vláken
 5. stavba lodí
 6. doprava a související infrastruktura
 7. výroba a distribuce energie
 8. energetická infrastruktura
 • příjemce musí v rámci projektu vytvořit min. počet pracovních míst (dle velikosti podniku) a zachovat je min. po dobu 5 (v případě MaSP 3) let

Podobné dotace:

Budování a modernizace datových center, Zřizování a provoz center sdílených služeb

 

Pro informace ohledně termínu příjmu žádostí navštivte sekci aktuality nebo nás kontaktujte.