Aktuálně můžete získat dotace na tyto projekty

  • POVEZ II

    Cílem programu Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II je pomoci zaměstnavatelům v odborném vzdělávání stávajících i nově přijímaných zaměstnanců. Program je dále určen i...