Podporované aktivity:

 • výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů
 1. výstavba či modernizace (s navýšením kapacity) sběrných dvorů vč. pořízení technologií (např. lis, štěpkovač, drtič)
 2. systémy pro separaci/oddělený sběr s navýšením kapacity komunálního odpadu a odpadu jemu podobnému (biologicky rozložitelný odpad, plast, papír, sklo, kovy, apod.)
 3. výstavba či modernizace (s navýšením kapacity) třídicích a dotřiďovacích linek pro separaci komunálních odpadů a odpadů podobných
 4. výstavba či modernizace (s navýšením kapacity) zařízení technologií pro odvodnění čistírenských kalů
 5. výstavba či modernizace zařízení na tepelnou úpravu odpadních kalů z čistíren odpadních vod
 6. výstavba či modernizace (s navýšením kapacity) zařízení na úpravu odpadů
 • výstavba a modernizace zařízení na energetické využití odpadů a související infrastruktury
 1. výstavba či modernizace bioplynových stanic
 2. výstavba či modernizace zařízení na energetické využití ostatních odpadů nevhodných k materiálovému využití
 3. výroba paliv z ostatních odpadů
 • výstavba a modernizace zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady vč. zdravotnických odpadů (vyjma skládkování)
 1. zařízení, u nichž bude vystupující odpad alespoň z 50 % využit materiálově nebo energeticky

Oprávnění žadatelé o dotaci:

 • kraje
 • obce a dobrovolné svazky obcí
 • organizační složky státu, státní podniky a státní organizace
 • veřejné výzkumné organizace a veřejnoprávní instituce
 • městské části hl. města Prahy
 • příspěvkové organizace, školy (vč. VŠ) a školská zařízení
 • nestátní neziskové organizace
 • církve, náboženské společnosti a jejich svazy
 • podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, podnikající fyzické osoby

Míra podpory:

 • 85 % způsobilých výdajů

Specifika a omezení dotačního programu:

 • budou podpořeny pouze ty bioplynové stanice, které navýší kapacitu zpracování odpadů na vstupu do zařízení o min. 25 % z celkové kapacity zařízení
 • nebudou podporovány projekty na zpracování autovraků
 • jako manipulační nebo energetický prostředek nelze podpořit:
 1. traktor
 2. traktorbagr
 3. malotraktor

Podobné dotace:

Zařízení pro materiálové využití odpadů, Předcházení vzniku komunálních odpadů, Nakládání s nebezpečnými odpady

 

Pro informace ohledně termínu příjmu žádostí navštivte sekci aktuality nebo nás kontaktujte.

Potřebujete poradit s žádostí o dotace?

98 % našich klientů uspělo se žádostí o dotace. Chcete být mezi nimi?

Zavolejte nám na +420 777 705 395
nebo nám napište


(ochrana proti spamu)

Při zpracování odpovědi na Váš dotaz použijeme Vámi vyplněné osobní údaje. Společnost ECONOMY RATING a.s. (IČ: 27663761) se postará o bezpečné nakládání s těmito údaji. Více o zpracování osobních údajů (vč. Vašich práv) najdete zde.