Podporované aktivity:

 • výstavba nebo modernizace zařízení pro materiálové využití ostatních odpadů
 • dovybavení stávajících kompostáren či jiných zařízení následující technikou v případě, že jimi stávající zařízení již nedisponuje:
 1. překopávače
 2. rozmetadla
 3. míchací vozy
 4. nezbytné stavební úpravy související s navýšením kapacity (zpevněná plocha, jímka)
 • výstavba nových zařízení pro zpracování výhradně čistírenských kalů

Oprávnění žadatelé o dotaci:

 • kraje
 • obce a dobrovolné svazky obcí
 • organizační složky státu, státní podniky a státní organizace
 • veřejné výzkumné organizace a veřejnoprávní instituce
 • městské části hl. města Prahy
 • příspěvkové organizace, školy (vč. VŠ) a školská zařízení
 • nestátní neziskové organizace
 • církve, náboženské společnosti a jejich svazy
 • podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, podnikající fyzické osoby

Míra podpory:

 • 85 % způsobilých výdajů

Specifika a omezení dotačního programu:

 • nejsou podporovány kompostárny či jiná zařízení, ve kterých probíhá proces aerobního zpracování biologicky rozložitelných odpadů
 • podíl materiálově využitých odpadů z celkové hmotnosti odpadů vstupujících do zařízení musí být min. 60 %
 • jako manipulační nebo energetický prostředek nelze podpořit:
 1. traktor
 2. traktorbagr
 3. malotraktor

Podobné dotace:

Zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů, Předcházení vzniku komunálních odpadů, Nakládání s nebezpečnými odpady

 

Pro informace ohledně termínu příjmu žádostí navštivte sekci aktuality nebo nás kontaktujte.

Potřebujete poradit s žádostí o dotace?

98 % našich klientů uspělo se žádostí o dotace. Chcete být mezi nimi?

Zavolejte nám na +420 777 705 395
nebo nám napište


(odpověď: ano)

Při zpracování odpovědi na Váš dotaz použijeme Vámi vyplněné osobní údaje. Společnost ECONOMY RATING a.s. (IČ: 27663761) se postará o bezpečné nakládání s těmito údaji. Více o zpracování osobních údajů (vč. Vašich práv) najdete zde.