Aktuálně můžete získat dotace na tyto projekty

  • Srážková voda

    Cílem dotačního programu je snižovat riziko spojené s nadměrným suchem na území ČR a to podporou opatření, které povedou k minimalizaci těchto rizik.