Podporované aktivity:

 • hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu a jejich další využití namísto jejich urychleného odvádění kanalizací do toků
 1. plošná povrchová vsakovací a retenční zařízení doplněná zelení
 2. podzemní vsakovací a retenční prostory vyplněné štěrkem nebo prefabrikáty
 3. vsakovací šachty
 4. podzemní retenční nádrže s regulací odtoku do povrchových vod nebo kanalizace

Oprávnění žadatelé o dotaci:

 • kraje
 • obce a dobrovolné svazky obcí
 • organizační složky státu, státní podniky a státní organizace
 • veřejné výzkumné organizace
 • městské části hl. města Prahy
 • příspěvkové organizace, školy (vč. VŠ) a školská zařízení
 • nestátní neziskové organizace
 • církve, náboženské společnosti a jejich svazy
 • podnikající a nepodnikající fyzické osoby

Míra podpory:

 • 85 % způsobilých výdajů

Specifika a omezení dotačního programu:

 • v rámci výzvy nebudou podporovány podnikatelské subjekty podnikající v odvětví akvakultury

Pro informace ohledně termínu příjmu žádostí navštivte sekci aktuality nebo nás kontaktujte.

Potřebujete poradit s žádostí o dotace?

98 % našich klientů uspělo se žádostí o dotace. Chcete být mezi nimi?

Zavolejte nám na +420 777 705 395
nebo nám napište


(ochrana proti spamu)

Při zpracování odpovědi na Váš dotaz použijeme Vámi vyplněné osobní údaje. Společnost ECONOMY RATING a.s. (IČ: 27663761) se postará o bezpečné nakládání s těmito údaji. Více o zpracování osobních údajů (vč. Vašich práv) najdete zde.