Aktuálně můžete získat dotace na tyto projekty

  • Zajištění povodňové ochrany

    Cílem dotačního programu je omezit riziko nepříznivých účinků spojených s povodněmi na území ČR a to podporou opatření, které povedou k minimalizaci těchto rizik.