Podporované aktivity:

 • zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv
 1. realizace opatření podporujících přirozený tlumivý rozliv povodní v nivách (např. snížení kapacity koryta a rozliv do údolní nivy, vytváření povodňových koryt, tůní)
 2. zvýšení kapacity koryta složeným profilem, vložení stěhovavé (meandrující) kynety pro běžné průtoky v intravilánu obcí, úpravy nevhodného opevnění
 3. zvýšení členitosti a zlepšení morfologie koryta vodních toků (na některých místech s tvorbou mokřin a tůní)
 4. umožnění povodňových rozlivů do nivních ploch (v intravilánu tzv. povodňové parky, v extravilánu do volné krajiny)
 • obnovení, výstavba a rekonstrukce, případně modernizace vodních děl sloužící povodňové ochraně
 1. výstavba suchých nádrží (poldrů)
 2. vybudování nebo rekonstrukce bezpečnostních přelivů vodních nádrží

Oprávnění žadatelé o dotaci:

 • kraje
 • obce a dobrovolné svazky obcí
 • organizační složky státu, státní podniky a státní organizace
 • veřejné výzkumné organizace
 • městské části hl. města Prahy
 • příspěvkové organizace, školy (vč. VŠ) a školská zařízení
 • nestátní neziskové organizace
 • církve, náboženské společnosti a jejich svazy
 • podnikající a nepodnikající fyzické osoby

Míra podpory:

 • 85 % způsobilých výdajů

Specifika a omezení dotačního programu:

 • v rámci výzvy nebudou podporovány podnikatelské subjekty podnikající v odvětví akvakultury

Potřebujete poradit s žádostí o dotace?

98 % našich klientů uspělo se žádostí o dotace. Chcete být mezi nimi?

Zavolejte nám na +420 777 705 395
nebo nám napište


(ochrana proti spamu)

Při zpracování odpovědi na Váš dotaz použijeme Vámi vyplněné osobní údaje. Společnost ECONOMY RATING a.s. (IČ: 27663761) se postará o bezpečné nakládání s těmito údaji. Více o zpracování osobních údajů (vč. Vašich práv) najdete zde.