Podporované aktivity:

  • revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně
  1. pořízení či aktualizace studie* systému sídelní zeleně s následnou realizací opatření na zakládání či obnovu funkčně propojených ploch a prvků veřejně přístupné sídelní zeleně (vč. vodních prvků a ploch) *studie musí být zpracována dle Osnovy a metodického rámce pro zpracování studií systému sídelní zeleně
  2. zakládání a obnova ploch a prvků veřejné zeleně (parky, zahrady, sady, uliční stromořadí, aleje, lesoparky, apod.) a zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením nebo obnovou zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků
  3. obnova a zakládání vodních prvků a ploch přírodě blízkého charakteru (jako součást realizace zeleně) jako jsou např. vodní a mokřadní biotopy - tůně/jezírka, mokřady, průlehy a jiné terénní sníženiny, části vodních toků, drobné retenční nádrže na srážkovou vodu apod.
  4. opatření na podporu biodiverzity (jako součást realizace zeleně)

Oprávnění žadatelé o dotaci:

  • obce

Míra podpory:

  • 85 % způsobilých výdajů

Specifika a omezení dotačního programu:

  • cena za zpracování studie systémů sídelní zeleně může dosahovat max. 4 Kč za 1 m2 řešeného území

Podobné dotace:

Posílení přirozené funkce krajiny

 

Pro informace ohledně termínu příjmu žádostí navštivte sekci aktuality nebo nás kontaktujte.

Potřebujete poradit s žádostí o dotace?

98 % našich klientů uspělo se žádostí o dotace. Chcete být mezi nimi?

Zavolejte nám na +420 777 705 395
nebo nám napište


(ochrana proti spamu)

Při zpracování odpovědi na Váš dotaz použijeme Vámi vyplněné osobní údaje. Společnost ECONOMY RATING a.s. (IČ: 27663761) se postará o bezpečné nakládání s těmito údaji. Více o zpracování osobních údajů (vč. Vašich práv) najdete zde.