Podporované aktivity:

 • vytváření a obnova vodních prvků s ekostabilizační funkcí (např. tůně, mokřady a malé vodní nádrže, které neslouží k chovu ryb) vč. nepravidelně zaplavovaných území (např. lužní lesy)
 • vytváření a obnova přírodě blízkých koryt vodních toků
 • obnova říčních ramen v nivě vodního toku

Oprávnění žadatelé o dotaci:

 • kraje
 • obce a dobrovolné svazky obcí
 • organizační složky státu, státní podniky a státní organizace
 • veřejné výzkumné organizace a veřejnoprávní instituce
 • příspěvkové organizace, školy (vč. VŠ) a školská zařízení
 • nestátní neziskové organizace
 • církve, náboženské společnosti a jejich svazy
 • podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, podnikající i nepodnikající fyzické osoby

Míra podpory:

 • 100 % způsobilých výdajů

Specifika a omezení dotačního programu:

 • projekt může být realizován na celém území ČR mimo hl. m. Prahy
 • nelze podpořit projekt, který již byl podpořen v rámci OPŽP 2007-2013

Pro informace ohledně termínu příjmu žádostí navštivte sekci aktuality nebo nás kontaktujte.

Potřebujete poradit s žádostí o dotace?

98 % našich klientů uspělo se žádostí o dotace. Chcete být mezi nimi?

Zavolejte nám na +420 777 705 395
nebo nám napište


(ochrana proti spamu)

Při zpracování odpovědi na Váš dotaz použijeme Vámi vyplněné osobní údaje. Společnost ECONOMY RATING a.s. (IČ: 27663761) se postará o bezpečné nakládání s těmito údaji. Více o zpracování osobních údajů (vč. Vašich práv) najdete zde.