Podporované aktivity:

 • celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace veřejných budov (vč. projektů realizovaných metodou EPC)
 1. zateplení obvodového pláště budovy
 2. výměna a renovace otvorových výplní
 3. realizace opatření majících prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy nebo zlepšení kvality vnitřního prostředí (např. rekonstrukce a modernizace vnitřního osvětlení, systémy měření a regulace vytápění a větrání, apod.)
 4. realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla
 5. realizace systémů využívajících odpadní teplo
 6. výměna zdroje tepla pro vytápění, chlazení nebo přípravu teplé užitkové vody s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle ne zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla/chladu využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn
 7. instalace fotovoltaického systému
 8. instalace solárně-termických kolektorů
 • samostatná opatření výměny zdroje tepla s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle ne zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla/chladu využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn, instalace solárně-termických kolektorů, instalace fotovoltaického systému a instalace systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, pokud veřejná budova splňuje určitou energetickou náročnost a v případě instalace systému nuceného větrání s rekuperací zároveň nesplňuje požadavky na zajištění dostatečné výměny vzduchu

Oprávnění žadatelé o dotaci:

 • kraje
 • obce a dobrovolné svazky obcí
 • organizační složky státu a státní organizace
 • veřejné výzkumné organizace a veřejnoprávní instituce
 • městské části hl. m. Prahy
 • příspěvkové organizace, školy (vč. VŠ) a školská zařízení
 • nestátní neziskové organizace
 • církve, náboženské společnosti a jejich svazy
 • obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem vyjma příjemců podporovaných v rámci OP PIK

Míra podpory:

 • 35 - 50 % způsobilých výdajů dle dosažených úspor
 • 40 - 60 % způsobilých výdajů v případě samostatné instalace zdroje tepla nebo zdroje teplé vody
 • 70 % v případě instalace systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla nebo instalace fotovolatického systému, realizovaná současně se systémem nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla

Specifika a omezení dotačního programu:

 • projekty organizačních složek státu, státních příspěvkových organizací a veřejných výzkumných institucí jsou podporovány pouze na území hl. m. Prahy

Pro informace ohledně termínu příjmu žádostí navštivte sekci aktuality nebo nás kontaktujte.

Potřebujete poradit s žádostí o dotace?

98 % našich klientů uspělo se žádostí o dotace. Chcete být mezi nimi?

Zavolejte nám na +420 777 705 395
nebo nám napište


(ochrana proti spamu)

Při zpracování odpovědi na Váš dotaz použijeme Vámi vyplněné osobní údaje. Společnost ECONOMY RATING a.s. (IČ: 27663761) se postará o bezpečné nakládání s těmito údaji. Více o zpracování osobních údajů (vč. Vašich práv) najdete zde.