Aktuálně můžete získat dotace na tyto projekty

  • Výstavba bytů pro sociální bydlení

    Cílem dotačního programu je podpora investic do zdravotnické a sociální infrastruktury, které přispívají k celostátnímu, regionálnímu a místnímu rozvoji, snižování nerovností, soci...