Aktuálně můžete získat dotace na tyto projekty

 • Bezpečnost dopravy

  Cílem dotačního programu je rozvoj a zlepšování dopravních systémů šetrných k životnímu prostředí vč. systémů s nízkou hlučností a nízkouhlíkových dopravních systémů.

 • Cyklodoprava

  Cílem dotačního programu je rozvoj a zlepšování dopravních systémů šetrných k životnímu prostředí vč. systémů s nízkou hlučností a nízkouhlíkových dopravních systémů.

 • Nízkoemisní a bezemisní vozidla

  Cílem dotačního programu je rozvoj a zlepšování dopravních systémů šetrných k životnímu prostředí vč. systémů s nízkou hlučností a nízkouhlíkových dopravních systémů.

 • Telematika pro veřejnou dopravu

  Cílem dotačního programu je rozvoj a zlepšování dopravních systémů šetrných k životnímu prostředí vč. systémů s nízkou hlučností a nízkouhlíkových dopravních systémů.

 • Terminály a parkovací systémy

  Cílem dotačního programu je rozvoj a zlepšování dopravních systémů šetrných k životnímu prostředí vč. systémů s nízkou hlučností a nízkouhlíkových dopravních systémů.

 • Vybrané úseky silnic II. a III. třídy

  Cílem dotačního programu je zvyšování regionální mobility prostřednictvím připojení sekundárních a terciárních uzlů vč. multimodálních k infrastruktuře sítě TEN-T.