Hlavní podporované aktivity:

 • rekonstrukce, modernizace a výstavba terminálů jako významných přestupních uzlů veřejné dopravy
 • rekonstrukce, modernizace a výstavba samostatných parkovacích systémů P+R, K+R, B+R nebo P+G jako prvků podporujících multimodalitu

Vedlejší podporované aktivity*:

 • realizace stavbou vyvolaných investic
 • zpracování projektových dokumentací
 • výkup nemovitostí podmiňujících výstavbu
 • provádění inženýrské činnosti ve výstavbě
 • vybrané služby bezprostředně související s realizací projektu
 • povinná publicita

*na vedlejší aktivity může být vynaloženo max. 15 % celkových způsobilých výdajů

Způsobilé výdaje:

 • výdaje na realizaci terminálu a parkovacího systému
 1. komunikace, plochy, zastávkové pruhy a zálivy, příjezdová a odjezdová stání pro vozidla veřejné dopravy
 2. odstavná a manipulační stání pro vozidla veřejné dopravy
 3. opěrné zdi, násypy, svahy a příkopy
 4. nástupiště a nástupní ostrůvky zastávek
 5. komunikace pro pěší přizpůsobené osobám s omezenou schopností pohybu a orientace
 6. komunikace pro cyklisty, místa pro přecházení, podchody, nadchody apod.
 • výdaje související s realizací terminálu a parkovacího systému
 1. připojení přestupního uzlu na silnici nebo na komunikace pro pěší či cyklisty
 2. dešťové vpusti, šachty a přípojky
 3. vegetační úpravy pozemků dotčených stavbou
 4. osvětlení, prvky aktivní bezpečnosti, zábradlí či oplocení apod.
 • další související výdaje
 1. příprava staveniště
 2. demolice objektů podmiňujících výstavbu
 3. manipulace s kulturními vrstvami zeminy
 4. rekultivace ploch původně zastavěných pozemků

Oprávnění žadatelé o dotaci:

 • kraje
 • obce a dobrovolné svazky obcí
 • organizace zřizované nebo zakládané kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí
 • dopravci ve veřejné dopravě na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících

Výše dotace:

 • 100 mil. Kč

Míra podpory:

 • 85 % způsobilých výdajů

Specifika a omezení dotačního programu:

 • 1 žadatel může předložit více žádostí o dotaci
 • místem realizace projektu může být pouze vymezené území
 1. aglomerací měst České Budějovice, Jihlava, Karlovy Vary, Liberec - Jablonec nad Nisou, Mladá Boleslav a Zlín
 2. aglomerací Ostravské, Olomoucké, Ústecko-chomutovské a Hradecko-pardubické a také území Pražské, Brněnské a Plzeňské metropolitní oblasti

Podobné dotace:

Telematika pro veřejnou dopravu, Nízkoemisní a bezemisní vozidla, Bezpečnost dopravy, Cyklodoprava, Silnice II. a III. třídy

Potřebujete poradit s žádostí o dotace?

98 % našich klientů uspělo se žádostí o dotace. Chcete být mezi nimi?

Zavolejte nám na +420 777 705 395
nebo nám napište


(ochrana proti spamu)

Při zpracování odpovědi na Váš dotaz použijeme Vámi vyplněné osobní údaje. Společnost ECONOMY RATING a.s. (IČ: 27663761) se postará o bezpečné nakládání s těmito údaji. Více o zpracování osobních údajů (vč. Vašich práv) najdete zde.