Hlavní podporované aktivity:

 • zavedení nebo modernizace systémů pro sledování a řízení vozidel a dispečink veřejné dopravy
 • zavedení nebo modernizace informačních systémů pro cestující ve vozidlech veřejné dopravy a na zastávkách, ve stanicích a přestupních uzlech veřejné dopravy
 • zavedení nebo modernizace odbavovacích a platebních systémů ve vozidlech veřejné dopravy, na zastávkách, ve stanicích a přestupních uzlech veřejné dopravy a v dopravních informačních a zákaznických centrech vč. dopravních informačních a zákaznických center provozovaných elektronicky
 • zavedení jednotné informační služby pro systém integrovaných veřejných služeb v přepravě cestujících
 • zavedení jednotného elektronického jízdního dokladu pro systém integrovaných veřejných služeb v přepravě cestujících

Vedlejší podporované aktivity*:

 • zpracování projektových dokumentací staveb a systémů
 • zabezpečení výstavby
 • nezbytně nutné přizpůsobení, konfigurace či úpravy stávajících HW a SW prostředků žadatele z důvodu zajištění kompatibility s realizovanými systémy
 • zpracování studie proveditelnosti
 • zpracování zadávacích podmínek k zakázkám a na organizaci výběrových a zadávacích řízení
 • povinná publicita projektu

*na vedlejší aktivity může být vynaloženo max. 15 % celkových způsobilých výdajů

Způsobilé výdaje:

 • pořízení drobného hmotného majetku (HW - výpočetní IT technika či jiné telematické vybavení pro sledovací, řídicí, dispečerské, informační, odbavovací, platební systémy)
 • pořízení drobného nehmotného majetku (SW - běžné aplikace počítačového software vč. databází, individuálně vyvinutý software, firmware, jiné telematické aplikace pro sledovací, řídicí, dispečerské, informační, odbavovací, platební systémy)
 • pořízení dlouhodobého hmotného majetku (HW - výpočetní IT technika či jiné telematické vybavení pro sledovací, řídicí, dispečerské, informační, odbavovací, platební systémy) a související konstrukční prvky
 • pořízení dlouhodobého nehmotného majetku (SW - běžné aplikace počítačového software vč. databází, individuálně vyvinutý software, firmware, jiné telematické aplikace pro sledovací, řídicí, dispečerské, informační, odbavovací, platební systémy)
 • výdaje na realizaci označníků inteligentních zastávek a dalších konstrukčních prvků telematického vybavení
 • výdaje na stavební úpravy bezprostředně související s realizací projektu (adaptace stávajících prostor budov pro umístění centrálního HW telematického systému, stavební a stavebně-montážní práce při realizaci konstrukčních prvků telematického vybavení, instalace elektrických rozvodů a zařízení, související kompletační a dokončovací práce)

Oprávnění žadatelé o dotaci:

 • kraje
 • obce a dobrovolné svazky obcí
 • organizace zřizované nebo zakládané kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí
 • dopravci ve veřejné dopravě na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících
 • provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy
 • Ministerstvo dopravy ČR

Míra podpory:

 • 85 % způsobilých výdajů

Specifika a omezení dotačního programu:

 • místem realizace projektu může být pouze vymezené území
 1. aglomerací měst České Budějovice, Jihlava, Karlovy Vary, Liberec - Jablonec nad Nisou, Mladá Boleslav a Zlín
 2. aglomerací Ostravské, Olomoucké, Ústecko-chomutovské a Hradecko-pardubické a také území Pražské, Brněnské a Plzeňské metropolitní oblasti

Podobné dotace:

Terminály a parkovací systémy, Nízkoemisní a bezemisní vozidla, Bezpečnost dopravy, Cyklodoprava, Silnice II. a III. třídy

Potřebujete poradit s žádostí o dotace?

98 % našich klientů uspělo se žádostí o dotace. Chcete být mezi nimi?

Zavolejte nám na +420 777 705 395
nebo nám napište


(odpověď: ano)

Při zpracování odpovědi na Váš dotaz použijeme Vámi vyplněné osobní údaje. Společnost ECONOMY RATING a.s. (IČ: 27663761) se postará o bezpečné nakládání s těmito údaji. Více o zpracování osobních údajů (vč. Vašich práv) najdete zde.