Hlavní podporované aktivity:

 • nákup silničních nízkoemisních vozidel pro zajištění dopravní obslužnosti jako veřejné služby v přepravě cestujících, využívajících alternativní palivo CNG nebo LNG a splňujících normu EURO 6
 • nákup silničních bezemisních vozidel pro zajištění dopravní obslužnosti jako veřejné služby v přepravě cestujících, využívajících alternativní palivo elektřinu nebo vodík
 • nákup bezemisních drážních vozidel městské dopravy (tramvají nebo trolejbusů) pro zajištění dopravní obslužnosti jako veřejné služby v přepravě cestujících

Vedlejší podporované aktivity*:

 • zpracování studie proveditelnosti
 • zpracování zadávacích dokumentací k zakázkám a na organizaci výběrových a zadávacích řízení
 • povinná publicita projektu

*na vedlejší aktivity může být vynaloženo max. 15 % celkových způsobilých výdajů

Způsobilé výdaje:

 • nákup nových silničních vozidel kategorie M2 a M3
 1. autobusy pro veřejnou linkovou dopravu s pohonem na CNG (stlačený zemní plyn) nebo LNG (zkapalněný zemní plyn)
 2. autobusy pro veřejnou linkovou dopravu s pohonem na elektřinu (elektrobus) nebo vodík
 • nákup nových drážních vozidel pro trolejbusovou nebo tramvajovou dráhu
 1. trolejbusy nebo parciálních trolejbusy (s alternativním pohonem) pro veřejnou drážní dopravu
 2. tramvaje pro veřejnou drážní dopravu
 • nákup modernizovaných tramvají pro veřejnou drážní dopravu
 • pořízení informačního, odbavovacího, sledovacího nebo řídicího systému do nakupovaného vozidla veřejné dopravy (není-li takový systém součástí základní výbavy vozidla)

Oprávnění žadatelé o dotaci:

 • kraje a obce, pokud poskytují veřejné služby v přepravě cestujících samy
 • dopravci ve veřejné dopravě na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících

Míra podpory:

 • 85 % způsobilých výdajů

Specifika a omezení dotačního programu:

 • místem realizace projektu může být pouze vymezené území
 1. aglomerací měst České Budějovice, Jihlava, Karlovy Vary, Liberec - Jablonec nad Nisou, Mladá Boleslav a Zlín
 2. aglomerací Ostravské, Olomoucké, Ústecko-chomutovské a Hradecko-pardubické a také území Pražské, Brněnské a Plzeňské metropolitní oblasti

Podobné dotace:

Terminály a parkovací systémy, Telematika pro veřejnou dopravu, Bezpečnost dopravy, Cyklodoprava, Silnice II. a III. třídy

Potřebujete poradit s žádostí o dotace?

98 % našich klientů uspělo se žádostí o dotace. Chcete být mezi nimi?

Zavolejte nám na +420 777 705 395
nebo nám napište


(ochrana proti spamu)

Při zpracování odpovědi na Váš dotaz použijeme Vámi vyplněné osobní údaje. Společnost ECONOMY RATING a.s. (IČ: 27663761) se postará o bezpečné nakládání s těmito údaji. Více o zpracování osobních údajů (vč. Vašich práv) najdete zde.