Hlavní podporované aktivity:

 • rekonstrukce, modernizace a výstavba samostatných stezek pro cyklisty nebo stezek pro cyklisty a chodce se společným nebo odděleným provozem s dopravním značením C8a,b, C9a,b nebo C10a,b, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami
 • rekonstrukce, modernizace a výstavba jízdních pruhů pro cyklisty nebo společných pásů pro cyklisty a chodce v přidruženém prostoru silnic a místních komunikací s dopravním značením C8a,b, C9a,b nebo C10a,b, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami
 • úprava a realizace liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru silnic a místních komunikací v podobě vyhrazených jízdních pruhů pro cyklisty, piktogramových koridorů pro cyklisty nebo vyhrazených jízdních pruhů pro autobusy a jízdní kola, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami
 • je možná realizace související doprovodné infrastruktury pro cyklisty (např. stojany na jízdní kola), zmírňujících a kompenzačních opatření pro minimalizaci negativních vlivů na životní prostředí (např. výsadba doprovodné zeleně) a souvisejících prvků zvyšujících bezpečnost cyklistické dopravy (např. veřejné osvětlení, prvky inteligentních dopravních systémů), vždy při současné rekonstrukci, modernizaci nebo výstavbě komunikace pro cyklisty nebo liniového opatření pro cyklisty

Vedlejší podporované aktivity*:

 • realizace stavbou vyvolaných investic
 • zpracování projektových dokumentací
 • výkup nemovitostí podmiňujících výstavbu
 • provádění inženýrské činnosti ve výstavbě
 • vybrané služby bezprostředně související s realizací projektu
 • povinná publicita

* na vedlejší aktivity může být vynaloženo max. 15 % celkových způsobilých výdajů

Způsobilé výdaje:

 • výdaje na realizaci samostatných stezek pro cyklisty, stezek pro cyklisty a chodce, jízdních pruhů pro cyklisty nebo společných pásů pro cyklisty a chodce v přidruženém prostoru silnic a místních komunikací vč. všech konstrukčních vrstev a opatření pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace
 • výdaje související s komunikací pro cyklisty
 1. volně dostupné pevné stojany a uzamykatelné boxy na jízdní kola
 2. podchody, lávky, části mostních objektů a propustků, na kterých je komunikace pro cyklisty vedena
 3. přejezdy pro cyklisty, související místa pro přecházení a přechody pro chodce, jejich nasvětlení a ochranné ostrůvky, vysazené chodníkové plochy
 4. pásy pro chodce umístěné podél jízdních pruhů pro cyklisty v přidruženém prostoru silnic a místních komunikací
 5. zábradlí na mostech a zábradlí jako bezpečnostní opatření
 6. svislé a vodorovné dopravní značení včetně zvýrazňujících prvků apod.
 • další související výdaje (příprava staveniště, demolice objektů podmiňujících výstavbu, manipulace s kulturními vrstvami zeminy, rekultivace ploch původně zastavěných pozemků)
 • výdaje na realizaci svislého a vodorovného dopravního značení vyhrazených jízdních pruhů pro cyklisty, piktogramových koridorů pro cyklisty, vyhrazených jízdních pruhů pro autobusy a jízdní kola v hlavním dopravním prostoru silnic a místních komunikací a na související úpravu svislého a vodorovného dopravního značení těchto pozemních komunikací

Oprávnění žadatelé o dotaci:

 • kraje
 • obce a dobrovolné svazky obcí
 • organizace zřizované nebo zakládané kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí

Míra podpory:

 • 85 % způsobilých výdajů

Specifika a omezení dotačního programu:

 • místem realizace projektu může být pouze vymezené území
 1. aglomerací měst České Budějovice, Jihlava, Karlovy Vary, Liberec - Jablonec nad Nisou, Mladá Boleslav a Zlín
 2. aglomerací Ostravské, Olomoucké, Ústecko-chomutovské a Hradecko-pardubické a také území Pražské, Brněnské a Plzeňské metropolitní oblasti

Podobné dotace:

Terminály a parkovací systémy, Telematika pro veřejnou dopravu, Nízkoemisní a bezemisní vozidla, Bezpečnost dopravy, Silnice II. a III. třídy

Potřebujete poradit s žádostí o dotace?

98 % našich klientů uspělo se žádostí o dotace. Chcete být mezi nimi?

Zavolejte nám na +420 777 705 395
nebo nám napište


(odpověď: ano)

Při zpracování odpovědi na Váš dotaz použijeme Vámi vyplněné osobní údaje. Společnost ECONOMY RATING a.s. (IČ: 27663761) se postará o bezpečné nakládání s těmito údaji. Více o zpracování osobních údajů (vč. Vašich práv) najdete zde.