Hlavní podporované aktivity:

 • stavby a stavební práce spojené s výstavbou nové infrastruktury, vč. vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí
 • rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury, vč. zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.
 • nákup pozemků a staveb (nemovitostí)
 • pořízení vybavení budov a učeben
 • pořízení kompenzačních pomůcek

Vedlejší podporované aktivity*:

 • demolice související s realizací projektu
 • pořízení bezpečnostních prvků a zařízení, osvětlení, elektronického a mechanického zabezpečení
 • pořízení herních prvků
 • úpravy venkovního prostranství (přístupové cesty v areálu, zeleň, hřiště a herní prvky)
 • projektová dokumentace a EIA
 • zabezpečení výstavby (technický dozor investora, BOZP, autorský dozor)
 • pořízení služeb bezprostředně souvisejících s realizací projektu (příprava a realizace zadávacích a výběrových řízení, zpracování studie proveditelnosti)
 • povinná publicita

* na vedlejší aktivity může být vynaloženo max. 15 % celkových způsobilých výdajů

Způsobilé výdaje:

 • výstavba nové budovy sloužící pro péči o děti do 3 let nebo předškolní vzdělávání, související s rozšířením stávající kapacity zařízení
 • rozšíření stávající budovy sloužící pro péči o děti do 3 let nebo předškolní vzdělávání, související s rozšířením stávající kapacity zařízení
 • stavební úpravy stávající budovy pro péči o děti do 3 let nebo předškolní vzdělávání nebo jiného objektu pouze z důvodu rozšíření stávající kapacity předškolního vzdělávání či vzniku zcela nového vzdělávacího zařízení
 • stavební úpravy společných prostor, kmenových učeben a prostor pro spánek dětí v rámci budovy mateřské školy (zapsané do školského rejstříku)
 • stavební úpravy objektu související s podporou sociální inkluze v rámci projektu rozšíření kapacit (např. zajištění bezbariérového přístupu)
 • budování a modernizace související inženýrské sítě (vodovod, kanalizace, plyn, elektrické vedení) v rámci stavby, která je součástí projektu a projektové dokumentace stavby (způsobilým výdajem je přípojka realizovaná i mimo pozemek hlavní stavby, pokud je tato přípojka součástí projektové dokumentace a souvisí s realizovaným projektem)
 • nákup pozemku (celého, nebo jeho části) určeného pro výstavbu nové stavby, která bude sloužit pro péči o děti do 3 let nebo předškolní vzdělávání - cena pozemku nesmí přesáhnout 10 % celkových způsobilých výdajů
 • nákup stavby (celé nebo její části), která bude sloužit pro péči o děti do 3 let nebo předškolní vzdělávání
 • pořízení alternativních výukových prostor např. jurty, unimobuňky/obytné kontejnery
 • pořízení nábytku
 • vybavení zázemí infrastruktury pro péči o děti do 3 let nebo předškolní vzdělávání (vybavení kmenových tříd, prostory pro spánek dětí, společné prostory, zázemí pro personál, šatny, toalety, jídelna apod.)
 • pořízení kompenzačních pomůcek a kompenzačního vybavení nezbytných pro zajištění rovného přístupu ke vzdělávání dětem se speciálními vzdělávacími potřebami

Oprávnění žadatelé o dotaci:

 • zařízení péče o děti do 3 let
 • školy a školská zařízení v oblasti předškolního vzdělávání
 • další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit v oblasti předškolního vzdělávání a péče o děti
 • kraje a organizace zřizované nebo zakládané kraji
 • obce a organizace zřizované nebo zakládané obcemi
 • nestátní neziskové organizace
 • církve a církevní organizace
 • organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace

Míra podpory:

 • 85 % způsobilých výdajů

Specifika a omezení dotačního programu:

 • místem realizace projektu může být
 1. území aglomerací měst České Budějovice, Jihlava, Mladá Boleslav, Zlín, Liberec a Jablonec nad Nisou
 2. území Pražské a Brněnské metropolitní oblasti a Olomoucké aglomerace

Podobné dotace:

Infrastruktura základních škol, Infrastruktura středních a vyšších odborných škol, Infrastruktura zájmového, neformálního a celoživotního vzdělávání

Potřebujete poradit s žádostí o dotace?

98 % našich klientů uspělo se žádostí o dotace. Chcete být mezi nimi?

Zavolejte nám na +420 777 705 395
nebo nám napište


(ochrana proti spamu)

Při zpracování odpovědi na Váš dotaz použijeme Vámi vyplněné osobní údaje. Společnost ECONOMY RATING a.s. (IČ: 27663761) se postará o bezpečné nakládání s těmito údaji. Více o zpracování osobních údajů (vč. Vašich práv) najdete zde.