Hlavní podporované aktivity:

 • přístavby, nástavby a stavební práce spojené s vybudováním infrastruktury pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání
 • rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (vč. zabezpečení bezbariérovosti)
 • nákup pozemků a staveb (nemovitostí)
 • pořízení vybavení budov a učeben
 • pořízení kompenzačních pomůcek

Vedlejší podporované aktivity*:

 • demolice související s realizací projektu
 • úpravy zeleně a venkovního prostranství
 • projektová dokumentace a EIA
 • zabezpečení výstavby (technický dozor investora, BOZP, autorský dozor)
 • pořízení služeb bezprostředně související s realizací projektu (příprava a realizace zadávacích a výběrových řízení, zpracování studie proveditelnosti)
 • povinná publicita

* na vedlejší aktivity může být vynaloženo max. 15 % celkových způsobilých výdajů

Způsobilé výdaje:

 • přístavby, nástavby, stavební úpravy a modernizace budov sloužící pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání
 1. laboratoře, dílny, odborné a specializované učebny a výukové prostory ve vazbě na klíčové kompetence, nezbytné zázemí těchto učeben (např. šatny k dílnám, sociální zázemí, přípravny, sklady pomůcek, úklidové komory)
 2. zázemí pro vzdělávací personál
 3. chodby, vstupní a spojovací prostory nezbytné pro propojení nově vybudovaných prostor
 • stavební úpravy objektu související s podporou sociální inkluze v celé budově (např. zajištění bezbariérového přístupu)
 • nákup pozemku (celého, nebo jeho části), který bude sloužit pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání - jeho cena nesmí přesáhnout 10 % celkových způsobilých výdajů projektu
 • nákup stavby (celé nebo její části), která bude sloužit pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání
 • pořízení nábytku a vybavení laboratoří, dílen, odborných a specializovaných učeben, a zázemí pro vzdělávací personál ve vazbě na klíčové kompetence vč. nezbytného zázemí těchto učeben
 • nákup výukových pomůcek a technického vybavení laboratoří, dílen, odborných a specializovaných učeben, výukových prostor a kabinetů (přípraven) ve vazbě na klíčové kompetence (např. laboratorní soustavy, měřící zařízení, nářadí, SW a HW vybavení)
 • pořízení nábytku do nově vybudovaných chodeb, vstupních a spojovacích prostor
 • vybavení venkovních výukových prostor s vazbou na klíčové kompetence
 • pořízení kompenzačních pomůcek a kompenzačního vybavení nezbytných pro zajištění rovného přístupu ke vzdělávání dětem se speciálními vzdělávacími potřebami

Oprávnění žadatelé o dotaci:

 • školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání a vyšší odborné školy
 • další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit
 • kraje a organizace zřizované nebo zakládané kraji
 • obce a organizace zřizované nebo zakládané obcemi
 • nestátní neziskové organizace
 • církve a církevní organizace
 • organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace

Míra podpory:

 • 85 % způsobilých výdajů

Specifika a omezení dotačního programu:

 • hlavní zaměření projektu musí být ve vazbě na zvýšení nedostatečné kapacity pro zájmové, neformální nebo celoživotní vzdělávání
 • účelem podporovaných aktivit je zvýšení kvality vzdělávání v klíčových kompetencích ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce
 1. komunikace v cizích jazycích
 2. přírodní vědy
 3. technické a řemeslné obory
 4. práce s digitálními technologiemi
 • místem realizace projektu je:
 1. území aglomerací měst České Budějovice, Karlovy Vary, Mladá Boleslav, Liberec - Jablonec nad Nisou a Zlín
 2. území Pražské, Brněnské a Plzeňské metropolitní oblasti, Ostravské, Olomoucké, Ústecko-Chomutovské a Hradecko-pardubické aglomerace

Podobné dotace:

Podpora předškolního vzdělávání, Infrastruktura základních škol, Infrastruktura středních a vyšších odborných škol

Potřebujete poradit s žádostí o dotace?

98 % našich klientů uspělo se žádostí o dotace. Chcete být mezi nimi?

Zavolejte nám na +420 777 705 395
nebo nám napište


(odpověď: ano)

Při zpracování odpovědi na Váš dotaz použijeme Vámi vyplněné osobní údaje. Společnost ECONOMY RATING a.s. (IČ: 27663761) se postará o bezpečné nakládání s těmito údaji. Více o zpracování osobních údajů (vč. Vašich práv) najdete zde.