1. krok: PŘÍPRAVA PROJEKTU

 • posouzení projektového záměru, vstupní konzultace ZDARMA
 • identifikace vhodných programů pro získání dotace
 • seznámení klienta s problematikou dotací
 • Nevíte si rady s tím, jak začít? Obraťte se na nás.

 

2. krok: ZPRACOVÁNÍ ŽÁDOSTI

 • časový harmonogram přípravy žádosti
 • kompletní zpracování plné žádosti o dotaci
 • metodická podpora při přípravě povinných a nepovinných příloh k žádosti
 • doplnění a změny v projektu v průběhu schvalovacího procesu 
 • Ztrácíte se v množství pravidel a podmínek? Pomůžeme Vám.

 

3. krok: SPUŠTĚNÍ, REALIZACE PROJEKTU

 • nastavení procesů správného řízení projektu k dodržení všech podmínek, které musí příjemce dotace plnit
  (např. vedení účetnictví, povinná publicita)
 • proškolení osob zapojených do projektu
 • naše partnerská advokátní společnost zajistí vše okolo výběrových řízení
 • zpracování žádosti o platbu včetně doložení souvisejících dokladů
 • zpracování průběžných zpráv a závěrečné zprávy o realizaci projektu
 • kontrola dodržování rozpočtu, harmonogramu projektu a plnění závazných ukazatelů 
 • Na co si dát pozor během realizace projektu? Prozradíme Vám to.

 

4. krok: DOBA UDRŽITELNOSTI PROJEKTU

 • zpracování průběžných zpráv a závěrečné zprávy o udržitelnosti projektu
 • zajištění archivního spisu pro klienta 
 • Ušetřete si práci i po proplacení dotace. Dejte nám vědět a budem Vaše pravá ruka.