Obdržením finanční podpory na váš účet projekt nekončí. Nyní je potřeba udržovat předmět vaší žádosti „v chodu“ a dodržet dobu udržitelnosti, která je stanovena pravidly daného dotačního programu. V rámci této doby zpracujeme zprávy o udržitelnosti, které se odesílají každý rok, obvykle po dobu 3-5 let.

I po několika letech se Vám může ozvat kontrola ze strany poskytovatele či finančního úřadu, v tom případě Vám budeme rádi asistovat a pomůžeme se s kontrolou vypořádat. Proto je důležité mít relevantní podklady po ruce či vědět, kdy se co v rámci průběhu žádosti o dotaci stalo.