V rámci přípravy a realizace výběrového řízení na předmět žádosti doporučíme správný druh výběrového řízení, stejně jako administrátora VŘ či právní podporu v podobě naší partnerské advokátní kanceláře. Zvolení vhodného a spolehlivého administrátora je pro výběrové řízení velmi důležité, aby všechny kroky v podobě zpracování zadávacích podmínek, vyhlášení zadávacího řízení, zastupování zadavatele, komunikace s uchazeči, zpracování protokolů aj. proběhly tak, jak podle zákona mají. Kompletní výběrové řízení poté odevzdáme poskytovateli dotace a Vy tak již dostanete přesnou představu finanční podpory, kterou na Váš projekt získáte.  

Poté již můžete přistoupit k samotné realizaci – stavebním pracím, dodávkám či službám. Změny, které mohou v průběhu realizace nastat, zapracujeme v rámci tzv. žádosti o změnu do žádosti, aby nebyl ohrožen konečný cíl žádosti o dotaci a nevznikly nezpůsobilé výdaje. Po celou dobu realizace projektu Vám hlídáme veškeré termíny, podáváme průběžné i závěrečné zprávy o realizaci i samotné žádosti o platbu.