Fáze přípravy samotné žádosti vč. všech povinných a nepovinných příloh a samotné napsání a odeslání žádosti přes systém poskytovatele dotace je administrativně nejtěžším krokem v průběhu celého procesu. V této fázi budeme potřebovat Vaši spolupráci nejvíce, zejména součinnost při přípravě příloh a zasílání informací a dat potřebných k žádosti.

Každý dotační titul má ve svých pravidlech jiné podmínky, kterých je potřeba se při zpracování žádosti držet. Vše podstatné nastavíme tak, aby žádost nekolidovala s pravidly zvoleného dotačního titulu. Držíme se pravidla, že při přípravě žádosti o dotaci věnujeme maximální úsilí kvalitnímu nastavení žádosti o dotaci s cílem minimalizovat možnost, že se objeví nějaký problém, třeba až po schválení žádosti o dotaci.

Vytvoříme pro vaši akci profesionálně zpracovaný podnikatelský záměr, který je povinnou přílohou u řady dotačních titulů, zejména v oblasti podnikání. Připravíme pro Vás k podpisu všechny požadované přílohy, upozorníme na ty, které musíte zařídit sami. Co se týče našich partnerů, můžeme nabídnout spolupráci s projektovými kancelářemi, specialisty na energetické posudky i advokáty. Pomůžeme s finančním nastavením projektu, s ideální podobou časového harmonogramu akce i se stanovením povinných indikátorů, které je potřeba dodržet. Nabízíme administraci žádosti na vlastním účtu v systému poskytovatele, případně pomůžeme se založením Vašeho účtu.

Po odeslání žádosti o dotaci nastává fáze administrativní kontroly, po které vrací poskytovatel dotace žádost zpět kvůli případnému doplnění či podání vysvětlení k jednotlivým bodům žádosti. Požadované připomínky zpracujeme a doplníme. Následuje fáze věcného hodnocení a poté hodnotící komise vydá doporučení k financování. Samozřejmostí je vzájemná komunikace po celý průběh procesu.

Po doplnění projektu již nastává třetí fáze, a to v případě úspěšné žádosti samotná realizace akce.

Potřebujete poradit s žádostí o dotace?

98 % našich klientů uspělo se žádostí o dotace. Chcete být mezi nimi?

Zavolejte nám na +420 777 705 395
nebo nám napište


(odpověď: ano)

Při zpracování odpovědi na Váš dotaz použijeme Vámi vyplněné osobní údaje. Společnost ECONOMY RATING a.s. (IČ: 27663761) se postará o bezpečné nakládání s těmito údaji. Více o zpracování osobních údajů (vč. Vašich práv) najdete zde.